Läkare

Har mottagningsbesök, utfärdar intyg, remisser och recept gällande patientens neurologiska sjukdom.

Sjuksköterska

Samordnar och planerar besök på mottagning eller avdelning. Bedömer patientens omvårdnadsstatus och behov samt samordnar utifrån aktuella vårdinsatser. Är en resurs för patienter, närstående, primärvård, landsting och kommuner. Istället för: Samordnar och planerar besök på mottagningen. Bedömer patientens omvårdnadsstatus och behov och samordnar utifrån det aktuella vårdinsatser . Är en resurs för patienter, närstående, vårdcentraler, landsting och kommuner.

Arbetsterapeut

Bedömer patientens förmåga att utföra vardagsaktiviteter, ger råd om alternativa arbetssätt, provar ut hjälpmedel och ger förslag på anpassning av miljön (ex hemmet).

Dietist

Ger individuella kostråd, uppmärksammar näringsfrågor och förskriver kosttillskott.

Kurator

Följer upp psykosociala konsekvenser av sjukdomen för patienten och dess närstående. Ger information och är behjälplig med ansökningar avseende samhälleliga möjligheter och rättigheter.

Logoped

Arbeter med röst, språk och sväljning samt hjälpmedel för att underlätta samtal.

Fysioterapeut

Bedömer patientens funktionsnivå och ger råd och stöd om fysisk aktivite och förflyttningsmedel.

Sjukhuspastorn

Ger samtalsstöd till patient och närstående.