Välkommen till denna websida som riktar sig till patienter, närstående, ALS-team och övriga personer som arbetar med denna patientgrupp eller som av annan anledning är intresserade av mer information kring sjukdomen, vården etc.

Websidan har uppkommit eftersom det har efterfrågats ett forum för ALS-team att byta erfarenheter med varandra. För att förbättra möjligheten att både patienter, närstående och personal ska få tillgång till information om sjukdomen, kontaktuppgifter till ALS-team, aktuella hemsidor med mera har dels en allmän sida och dels en sida för inloggad personal skapats.
 
Den allmänna sidan innehåller bland annat en introducerande information om sjukdomen, kontaktuppgifter till ALS-team samt information hur ALS-team kan vara uppbyggda, länkar till hemsidor, patientföreningar och youtubeklipp.
 
Sidan som riktar sig till ALS-team innehåller bland annat dokument som vårdprogram, nationella och internationella mötestider samt rekommenderade forskningsrapporter.
 
Denna websida är ett levande dokument som med fördel kan justeras utifrån önskemål och behov.
ulla carin logo
Tack till Ulla-Carin Lindquist stiftelse som genom sponsor har möjliggjort att detta projekt har kunnat genomföras!